PBL Projektering tilbyder

Uvildig byggetilsyn

Ved byggetilsyn udføres kontrol af de kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen.


Byggetilsynene starter ved støbningen af fundamenter frem til afleveringsforretningen den dag, du overtager det nøglefærdige hus.

Ved hvert tilsyn udarbejdes et tilsynsnotat, hvor de forhold, der er konstateret ved byggetilsynet, beskrives.

Vi tager dialogen direkte med den udførende entreprenør ude på byggepladsen, med henblik på at drøfte eventuelle fejl og mangler konstateret ved tilsynet.

Ved vores næste tilsyn med byggeriet, vil vi ligeledes følge op på tidligere notater og kommenterede fejl i videst mulige omfang.

Dette er med til at give jer ro i maven og få en god oplevelse i forbindelse med husbyggeriet.

Professionelt byggetilsyn har en præventiv effekt, da det at have en byggesagkyndig tilknyttet sit byggeri indikerer over for håndværkerne, at du vil have et kvalitetsbyggeri. De bliver dermed mere opmærksomme på det stykke arbejde de udfører, hvilket i sig selv tilfører dig stor værdi.

Tilknyt et professionelt og uvildigt byggetilsyn, og kom sikkert i hus.

Priser

18.000 kr. inkl. moms
22.500 kr. ekskl. moms

Såfremt der ønskes notat er der et tillæg på 1000 kr. ekskl. moms. Kørsel faktureres særskilt.

Kontakt os om Uvildig byggetilsyn